култиватор

Култиватори MASS – изберете подходящия за вашето стопанство

Едни от масово предпочитани ето земеделските стопани машини и инвентар за цялостна обработка на почвата са култиваторите. Със своите фантастични качества те дори успяха да изместят плуговете като средство за провеждане на редица агротехнически мероприятия. Днес водещи производители предлагат на фермерите качествени, надеждни и сигурни варианти, които в максимална степен да улеснят техния труд, да намалят производствените разходи и да повишат плодовитостта на земята.

Видове култиватори от MASS

Българския производител на прикачен инвентар и култиватори MASS представя една богата гама от решения, с които действително стопаните могат да разчитат на високоефективни и надеждни решения, подобряващи производствения цикъл. Едни от най-търсените и предпочитани варианти на бранда са:

  • Стърнищен култиватор

Прибирането на реколтата и обработката на стърнището е един от процесите, към които фермерите са безкомпромисни. За да се използват естествено подобряващи състоянието на почвата процеси  е важно стърнището да бъде ефективно обработено. А със стърнищните култиватори крайния ефект е повече от задоволителен, което на практика пести пари на стопаните от торове и препарати за подобряване плодородието на почвения слой;Окопен култиватор за лавандула

  • За лавандула

Етеричните култури като лавандулата станаха много популярни като многогодишни растения, които предлагат доста добра възвращаемост при отглеждането им. Правилната обработка гарантира добри добиви, а с култиватори MASS за лавандула определено си осигурявате висококачествено премахване на плевелите и дълготрайна защита. Разрохкването на почвата дори при най-тежки условия е гарантирано с инвентар, отговарящ на най-висок клас качество и издръжливост;

  • Култиватор „S”

Това е най-масовия култиватор, който се прилага почти във всяко земеделско стопанство. Неговата здравина е завидна, а дренирането, което осигуряват телата определено има за цел да намали ерозията на почвата и да подобри развитието на културите.

MASS представят на своите клиенти иновативни разработки за култиватори, които непрекъснато са обект на подобрения с оглед да се постигнат оптимални резултати. Параметрите на култиваторите от каталога на българския производител са разнообразни и в зависимост от потребностите на вашето стопанство можете да изберете по-здрави, по-надеждни и сигурни варианти за високи добиви и ниски производствени разходи.