бизнес

Как се регистрира ЕТ?

За да бъде осъществявана даден вид стопанска дейност е необходимо да се вземат под внимание някои особености и обстоятелства, които се отнасят до това да се регистрира фирма. Опциите са няколко. В зависимост от това какъв вариант ще изберете то процедурата може да бъде оптимално облекчена и улеснена. Повечето физически лица предпочитат и избират регистрация на едноличен търговец. Какви са предимствата и недостатъците на този тип фирми ще споделим в днешната тема. В случай, че сте несигурни и не сте наясно с процедурата то можете да се възползвате от счетоводни услуги, които да ви помогнат с подготовката на изискуемите документи, които следва да предоставите за да се регистрира такава фирма.

Защо е предпочитана регистрацията на ЕТ?

Като цяло специалисти описват процедурата по регистрация на едноличен търговец като не особено сложна и дори елементарна. Причините да бъде предпочитана тази форма се отнасят най-вече до:

 • По-евтино е;
 • Не се изисква някакъв огромен пакет от документи, които следва да се представят в агенцията по вписванията;
 • Не се изисква никакъв капитал.

Въпросът, който много предприемачи задават е какви са разликите между ЕТ и ЕООД както и какви са основните особености, с които следва да се запознаете по отношение на регистрацията на единия и другият вид фирма. Да, при ЕТ става въпрос за минимални разходи, но в случая е необходимо да се предвиди това, че физическото лице се припокрива с ЕТ и обратно. Накратко, ако фирмата има задължения към кредитори то като физическо лице сте солидарни длъжници. За да се избегнат евентуални загуби и рискове, които да навредят на собствеността на физическото лице все повече счетоводители, които предлагат услугата регистрация на фирми съветват клиентите си да изберат ЕООД, тъй като тук се касае за носене на отговорност на едноличния собственик и управител на фирмата до размера на капитала.

Изисквания за регистриране на ЕТ

фирмаАко все пак имате интерес и държите да регистрирате фирма като ЕТ то е необходимо да имате предвид следните изискуеми неща:

 • Лицето да има навършени 18 г.;
 • Да не страда от сериозни психически заболявания;
 • Да е с местожителство България;
 • Да не е в производство на несъстоятелност;
 • Да не е било член на управителен съвет или друг контролен орган на дружество, което е обявено в несъстоятелност и други.

Разбира се, ако бъде наета външна услуга от счетоводна кантора, която да ви съдейства с регистрацията всички тези въпроси ще бъдат изяснени преди да се пристъпи към попълването на документите съобразно изискванията.

Основните стъпки, които следва да бъдат преминати са свързани с:

 • Избиране на име. Тук се прави и проверка за свободно име. Имайте предвид, че в случая има изискване, което се отнася до това, че трябва да се съдържа личното или фамилно име на търговеца. Могат да бъдат използвани и цифри;
 • Попълване на заявление за вписване на обстоятелствата относно ЕТ;
 • Декларация по чл. 57 и чл. 58 от Търговския закон.
 • Декларация по чл. 57, ал. 4 от Търговския закон.
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства;
 • Лиценз, ако дейността е подчинена на специален режим;
 • Образец от подписа на търговеца – т.н. спесимен;
 • Документ за заплатена такса за регистрация на фирма, която се извършава по сметка на Агенция по вписванията.

Както и при другите видове фирми и тук самата регистрация отнема не повече от 2-3 дни. След потвърждаване на регистрацията можете да пристъпите към разкриван на работни места и да започнете реална стопанска дейност.

Що се отнася до тарифите за регистриране на ЕТ то имайте предвид, че се касае за символични суми, които са достъпни и доста поносими. Като цяло това е некапиталово дружество различно от ЕООД, при което фирмата е различен субект от своя собственик.

Внимание към недостатъците на ЕТ

Със сигурност е необходимо преди да се регистрира ЕТ да се вземат под внимание някои особености, дефинирани като недостатъци. Това са:

 • Няма ограничения на отговорността т.е. задълженията на ЕТ са и задължения на физическото лице;
 • Няма как във фирмата да влезе съдружник;
 • Може да се прехвърля собственост на ЕТ, като отговорен продавач е и физическото лице.

При натрупване на задължения на фирмата то физическото лице е солидарно с личното си имущество.

Обикновено като ЕТ се регистрират такива фирми, които са с малки обороти. Данъчното облагане е като патентна дейност. Обикновено като ЕТ се регистрират някои занаятчийски професии, заведения за хранене, кафенета, ресторанти, търговия на дребно и други.

Ако се нуждаете от съвет, консултация или съдействие за регистриране на ЕТ то определено можете да се възползвате о услугите на Кей Енд Джи Файнанс ООД Финансово-правна кантора. Цените и тарифите са конкурентни, а обслужването на високо професионално ниво. За повече информация относно дейността на кантората можете да посетите сайта, където е изложен списък на предоставените от фирмата услуги.